Nelaimingas atsitikimas? Kas toliau?

sara
Nelaimingas atsitikimas? Kas toliau?

Branduolinės avarijos atveju gali atsitikti taip, kad radiacijos lygis gali paveikti spektroskopinius gama zondus, kurie įprastai naudojami radiacijos stebėjimui. ENVINET siūlo šios problemos sprendimą su nauju SARA detektoriumi.

SARA yra vienas iš ENVINET produktų asortimento, skirto aplinkos gama radiacijos spektroskopiniam matavimui. Naudojant labai jautrius detektorius, užtikrinama ankstyvas dirbtinės radiacijos nustatymas ir identifikavimas. Branduolinės avarijos atveju, generuojamos dozės galios gali viršyti labai jautrių detektorių matavimo diapazoną ir po to nebeįmanoma gauti nuklidų informacijos. Dėl šio scenarijaus, antras gama spindulių spektrometras dabar gali būti integruotas į SARA. Šis papildymas suteikia galimybę išplėsti matavimo diapazoną dvejomis eilėmis ir leidžia spektroskopinius matavimus iki 100 mSv/h. Du spektrometrai yra tarpusavyje suderinti taip, kad vyktų sklandus ir automatiškas perėjimas tarp labai jautraus spektrometro mažoms dozės galioms ir spektrometro didelėms dozės galioms.

Didelės dozės spektrometras susideda iš greito CeBr3 kristalo, kuris suteikia spektrometro gebėjimą užtikrinti stabilų ir patikimą veikimą esant nepalankioms aplinkos monitoringo sąlygoms. Toliau pateikiamos kai kurios spektrometro pagrindinės savybės:

  • Naudojamas temperatūrų intervale nuo -40°C iki +60°C;
  • Nuo temperatūros nepriklausomas dozės matavimo diapazonas;
  • Gera, nuo temperatūros nepriklausoma energijos rezoliucija;
  • Didelis detektoriaus tūris, derinant greitą kristalą su greita duomenų surinkimo sistema;
  • Geras jautrumas netgi prie didelių gama energijų

Kitos detektorių technologijos, tokios kaip pauslaidininkių, negali remtis šiomis savybėmis.

Daugiau informacijos: http://envinet.com/english/overview.

 

E-parduotuvė